We denken dat herhaling en eenvoud de sleutelwoorden zijn, maar dat weten we niet zeker

Prof. dr. Thys van der Molen,
huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMCG en Rijksuniversiteit

De onderzoeksgroep van Thys van der Molen richt zich op het verbeteren van de behandeling van astma en COPD in de eerste lijn. Hij is betrokken bij een groot internationaal onderzoek waarbij wordt gekeken of patiënten goed inhaleren en wat het effect daarvan is op de astmacontrole. “Het blijkt dat patiënten, ongeacht het type inhalator, vrij veel essentiële fouten maken bij de inhalatie. Bij ingewikkeldere apparaten worden nog meer fouten gemaakt. Waar wij ons met de Stichting ITW op willen richten, is de manier waarop je de inhalatietechniek het beste kunt aanleren. Dus niet zozeer op welke manier de verschillende inhalatoren moeten worden gebruikt, want dat doen LAN en IMIS al, maar op welke manier de inhalatietechniek het beste kan worden overgebracht van zorgverlener naar patiënt. Hoe zorg je ervoor dat de inhalatie-instructie beklijft?” 

Van der Molen wil onderzoeken hoe de inhalatietechniek het beste kan worden aangeleerd en hoe dit vervolgens kan worden geïmplementeerd. “We denken dat herhaling en eenvoud de sleutelwoorden zijn, maar dat weten we niet zeker. We verwachten dat we inhalatietherapie zo maar even aan iedereen leren, maar elke stap in de inhalatie kan fout gaan. In de praktijk blijken groepsinstructies goed te werken. Mensen kunnen van elkaar leren, aan elkaar leren en laten zien wat ze fout doen. Maar dat moet je wel goed organiseren en doen. De uitdaging is dat je met allerlei verschillende patiënten te maken hebt: de een leert snel en makkelijk, de ander leert heel moeilijk, daar moet je je op aanpassen. Het is allemaal maatwerk, met een routineaspect. Stichting ITW wil alle zorgprofessionals die te maken hebben met inhalatietechniek handvatten bieden om de inhalatie-instructie op een goede manier te geven, geschikt voor de verschillende mensen waarmee je te maken hebt, en dit op een gestructureerde, goed georganiseerde manier in te bedden in de dagelijkse praktijk.”

« vorige pagina
Prof. dr. Thys van der Molen,
huisarts, penningmeester